home | info | links | contact 
 

 

Home


Loevestein

Elise

Houthage

De Oorden

Pander

Beesomebody

De Boskant

Het Volle Leven

Nestkasten

Info

Links

Contact


Nieuws:

Voor de bouw van het nieuwe Vogelhotel en verdere
Kunst/ Natuurprojecten kunnen we altijd 2e hands hout gebruiken.
Heeft u nog plaatmateriaal (geen spaanplaat, MDF e.d.)
of mooie planken en balkjes? Neem contact op met Hans.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

HOUTHAGHE
Het Vogelhotel Houthaghe is een houten constructie van palen en tussenschotten waaraan nestkasten en andere objecten ten behoeve van vogels, vleermuizen, insecten en vlinders zijn opgehangen. De palen staan zo'n anderhalve meter in de grond en staan in beton. Het is de bedoeling dat dit Vogelhotel minimaal vijf jaar blijft staan.

Er is veel ruimte open gehouden in de constructie. De gehele binnenzijde en een gedeelte van de buitenkant zal begroeid raken door klimplanten. De begroeiing zal dan erg geschikt zijn voor het zoeken naar voedsel en beschutting door vogels en andere kleine dieren. Hiervoor zijn hedera, clematis, vlinderplan en bruidssluier aangeplant. In het hotel bevinden zich mussenkasten en een mezenkast. Twee soorten vleermuiskasten. Twee soorten vlinderkasten. Een aantal objecten voor insecten. Objecten voor nestmateriaal. Een voedselsilo.

Het regenwater wordt via de dakgoot naar een waterreservoir geleid dat druppelsgewijs het water afgeeft aan een vogelbad. Hierdoor is er nog water aanwezig in het Vogelhotel lang nadat het is opgehouden met regenen. Door een gat in gat dak en de dakgoot, aan de andere zijde, wordt regenwater naar de binnenzijde van het hotel geleid voor het groen aldaar. Vogelhotel Houthaghe is een initiatief van Zorgcentrum Florence zc Houthaghe. Het is gebouwd met hulp van de technische dienst van Houthaghe.

 

     
 

December 2011

Hieronder de tekst verschenen in Houthaghe Nieuws 26e jaargang, december & januari 2011/2012

VLEERMUIZEN VERBOUWEN HET VOGELHOTEL!

Vogelparadijs
Aan de binnenkant van het Vogelhotel is een waar ‘vogelparadijs’ ontstaan doordat het nu helemaal begroeid is geraakt met (klim)planten. Vogels en andere diertjes kunnen nu in het groen voedsel, nestruimte, nestmateriaal en schuilplaatsen vinden. Vooral de bruidssluier is gaan woekeren en groeit nu zelfs door het gat in het dak heen. Ik vind al dat groen met de witte bloesem een heel mooi gezicht, ik ben benieuwd of u dat ook vindt (zie foto). De nestkasten en andere objecten moeten wel bereikbaar blijven dus er moest flink gesnoeid worden.

Vleermuizen pikken het niet langer
Laatst kwam ik langs om wat foto’s te maken en zag tot mijn grote verbazing dat één van  de twee vleermuiskasten ondersteboven hing (echt waar). Waarschijnlijk kregen de vleermuizen er genoeg van om steeds maar ondersteboven te hangen en hebben ze besloten de kast te draaien zodat ze rechtop kunnen slapen (dit is een grapje).

     
  vogelhotel in vogelperspectief
     
 

Wat een grote vogel…
Het waterreservoir was geheel overgroeid er liep geen water meer door. Dit is nu verholpen. Toen ik daar mee bezig was hoorde ik een bewoner zeggen “kijk eens wat een grote vogel er in het Vogelhotel zit”. Hartelijk dank voor al uw positieve reacties. Heel af en toe hoor ik ook wel eens opmerkingen zoals: “ik zie hier  nooit vogels”. Afgezien van vogels uit de buurt die bijvoorbeeld voedsel, water en nestmateriaal komen zoeken is er ook ieder jaar genesteld in Vogelhotel Houthaghe. Als u dus in de nestelperiode het vogelhotel goed in de gaten houd kunt u het af en aanvliegen van vader en moeder koolmees en later het uitvliegen van de jongen goed volgen.

Twee nestjes
Dit jaar heb ik twee nestjes gevonden bij het schoonmaken van de kasten. Ik weet niet zeker of het alle twee broedsels zijn. Er zijn namelijk ook zogenaamde slaapnesten die gebruikt worden na het broedseizoen. Een bevriende bioloog heeft mij geadviseerd de kasten dit jaar maar niet schoon te maken. Helaas had ik toen de nestjes (zie foto) al weggegooid. Volgend jaar zal ik de nestjes laten zitten.

     
  twee nestjes
     
 

De groeten van de vogels, insecten, vleermuizen, vlinders en
Hans Eijkenboom

     
     
     
 
bruidssluier

September 2011
Tijd voor de kapper! De klimplanten (bruidssluier) zijn tot bovenin het vogelhotel gekomen. Ook aan de binnenkant zijn er nu schuilplaatsen en voedsel en nestruimte te vinden. Het is nu zaak om de nestkasten en andere objecten bereikbaar te houden.

     
     
     
 
begroeiing binnen April 2011
Het begint steeds meer begroeid te raken binnen in het Vogelhotel. De in oktober gebouwde constructie hiervoor functioneerd goed.
     
     
     
 
mezennestje Maart 2011
Tijdens het schoonmaken is dit prachtige mezennestje verwijderd uit een mussenkast. De (mussen)kast aan de oostzijde is, volgens een bewoonster, alweer bezet door een mezenpaar.
     
     
     
 
winter 2010

December 2010
Let it Snow, Let It Snow, Let It Snow....

     
     
     
 
constructie voor begroeiing Oktober 2010
De klimplanten - vooral de bruidssluier - zochten te veel hun weg langs de buitenkant van het Vogelhotel. Er is nu een constructie aangebracht van palen en gaas om de planten aan de binnenkant meer houvast te geven, en er zijn nog meer Hedera planten gepoot.
     
     
     
 

September 2010

Hieronder de tekst verschenen in Houthaghe Nieuws 26e jaargang, oktober & november 2010

GAAIEN WACHTEN OP HET UITVLIEGEN

 Gevaar voor de uitvliegende koolmeesjes
Goeiendag! Het is alweer drie maanden geleden dat ik u schreef met nieuws over het vogelhotel. Inmiddels is er weer van alles gebeurd waarover ik u graag zal vertellen. In mijn vorige bijdrage schreef ik dat er door koolmeesjes in het vogelhotel genesteld werd.  Er bleek, toen ik een week of twee later weer eens langskwam, door pa en ma Koolmees, flink heen en weer gevlogen te worden tussen nestkast en de bomen en struiken in de buurt. Dit om de jongen van voedsel te voorzien. Een luid gepiep uit de nestkasten moest de ouders aansporen tot een nog grotere inspanning. Het viel me op dat in de buurt van het Vogelhotel, vooral in de boom tegenover de nestkast en op de grond eronder zich twee gaaien ophielden (zie foto). Ik had ze daar nog nooit gezien en ik bracht ze in verband met het aanstaande uitvliegen van de jonge koolmezen. Gaaien lusten graag een jong koolmeesje. Het is mij niet bekent of de Gaaien een jong te pakken hebben gekregen.

 
   
wachtende gaaien  
     
 
Beklimming van het Vogelhotel
De klimplanten groeien hard. De clematis, echter, heeft er na een goed begin de brui aan gegeven. De bruidsluier groeit zeer goed. Ik zal een constructie maken waardoor de planten meer aan de binnenkant zullen klimmen. Momenteel groeit het soms harder aan de buitenkant dan binnenin, waardoor  nu ook de voedselsilo overwoekerd raakt. Omdat er erg weinig gebruik gemaakt word van de insectenkasten heb ik er nog twee bij gehangen (zie foto). Eén ervan bestaat uit een blik gevuld met bamboe staafjes, hiermee heb ik goede ervaringen. De ander is van een soort welke ik nog niet eerder gemaakt heb, het bestaat uit een boomstammetje met gaatjes met een dakje van asfalt.
 
   
insectenkasten  
     
 

Blij en tevreden
Ik ben heel tevreden over het functioneren van het Vogelhotel tot nu toe. Nu dat de begroeiing aanslaat, wordt het zelfs met de dag mooier. Uw Vogelhotel zal als voorbeeld dienen voor een nieuw Vogelhotel voor de Florence vestiging aan de Loevesteinlaan. Regelmatig krijg ik van u complimentjes die mij erg goed doen. Ik kreeg een lieve brief van een bewoonster die me op de hoogte bracht van haar observaties, onder andere dat er nu meer vlinders rondvliegen dan voorgaande jaren. Hartelijk dank daarvoor.

Hans Eijkenboom september 2010

     
     
     
 

Juli 2010
Vlinderstruik

     
     
     
 
clematis Mei 2010
De Clematis gaat als een raket!
     
     
     
 

Mei 2010

Hieronder de tekst verschenen in Houthaghe Nieuws 26e jaargang, juni & juli 2010

LENTEKRIEBELS OF MUIZENKEUTELS?

Nachtrust
Slaap u goed? Ligt u misschien, af en toe, ’s nachts wakker? Maakt u zich dan ongerust over of er dit voorjaar al genesteld zal worden in het Vogelhotel? In dit stukje zal ik u vertellen of het Hotel al bewoond wordt. Het plaatje mag u nog niet bekijken!

Nooit een vogeltje te zien
Meestal als ik aan het werk ben bij het Vogelhotel, zoals laatst toen ik bezig was klimop te planten, krijg ik complimenten over het vogelbouwwerk. Veel opmerkingen van bewoners en bezoekers zijn dus erg positief, maar soms klinkt er echter in zo’n opmerking enige ongerustheid of zelfs teleurstelling door. Bijvoorbeeld die keer, toen iemand zei , “Ik zie hier nooit vogeltjes”.

Tegenvaller
Het valt me, eerlijk gezegd, zelf ook wel een beetje tegen dat er bijvoorbeeld nog geen gebruik gemaakt wordt van de insectenblokken. Het Vogelhotel is ook bedoeld als voorziening van voedsel, water en nestmateriaal ten behoeve van de vogels. Het succes van het natuurobject is dus niet afhankelijk van het nestelen van vogels. Maar het zou wel erg leuk zijn.

De watersilo liep niet goed meer door. Toen ik een keer op de hoge ladder stond om deze te repareren nam ik ook een kijkje te nemen in een mussenkast. Ik stond wat onhandig op de ladder en kwam niet hoog genoeg om er tot de bodem in te kunnen kijken. Nadat ik het deksel had opgelicht viel het me op dat de nestkast ook aan de binnenkant enigszins was aangetast door vocht. Terwijl ik net stond te bedenken dat ik de volgende keerander hout zou moeten gebruiken of toch de buitenkant eerst in de beits zou moeten zetten, zag ik plotseling iets bewegen in de nestkast!

Muizen?
Snel sloot ik het deksel weer. Mijn hart klopte in mijn keel! Er zat, duidelijk iets levends in de mussenkast. Maar wat? Ik had het niet goed kunnen zien. Het vloog niet weg. Omdat er regelmatig werd gegeten van het voer in voedselsilo terwijl ik nooit kleine vogeltjes bij de silo gezien had, dacht ik dat er misschien een muis in de mussenkast was gaan wonen. Iemand die zeer veel afweet van dit soort dingen vertelde me dat het regelmatig gebeurt dat een muis bezit neemt van een nestkast.

 
   
 
     
 

De volgende keer dat ik weer bij Houthaghe was klom ik weer met de lange ladder weer naar boven, dit maal gewapend met een fotocamera. Doordat ik de ladder beter had neergezet kon ik nu wel tot op de bodem van de kast kijken. Ik hield de ladder stevig vast opdat ik er niet van schrik af zou vallen, omdat ik verwachtte een plotseling wegvluchtende muis te zullen zien. Maar …in het middelste compartiment zat een koolmees! Als bewijs en ter illustratie hiervan heb ik snel wat foto’s genomen. De duidelijkste ziet u op deze bladzijde. Gelukkig zijn koolmezen zeer nestvast en zal het niet te veel van mij geschrokken zijn

Dat er nu al genesteld wordt, vind ik - en ik hoop u ook - een erg mooi resultaat, en zeer hoopgevend voor de toekomst. De komende tijd ga ik er alles aan doen om nog meer gasten in het Hotel te laten verblijven. Vooral door het groeien van het groen aan binnen- en buitenkant verwacht ik dat er veel Hotelgasten aangetrokken zullen worden. Alle bewoners en bezoekers die mij gecomplimenteerd hebben over de posters, die in de gang hangen, met uitleg over het Vogelhotel wil ik hiervoor bijzonder voor bedanken.

Hans Eijkenboom, mei 2010

     
     
     
 

Januari 2010

Hieronder de tekst verschenen in Houthaghe Nieuws 26e jaargang, februari & maart 2010

HET VOGELHOTEL IN DE WINTER

Levensgevaar
Nadat, in december vorig jaar, de eerste sneeuwbuien waren gevallen en de stad bedekt lag onder een witte deken, wilde ik per se een foto maken van het Vogelhotel in de sneeuw. Er werd niet gestrooid, de bussen en de trams reden niet. Toen ben ik, met gevaar voor eigen leven, van Scheveningen naar Florence zc Houthaghe gefietst om de foto te maken. Het Vogelhotel zag er prachtig uit. De foto ziet u hier.

     
 
 
     
 

De voedselsilo
Het blijkt niet mee te vallen de voedselvoorziening in het Vogelhotel goed te regelen. Voorheen werd er nauwelijks van de silo gegeten. Na aanpassingen werd er enorm veel gegeten, wel twee kilo per week, maar door de verkeerde vogels. En laatst trof ik een klont, nat geworden, zaden aan in het bakje onder de tuit van de silo. Het bakje deed dienst als ‘vogelbord’. De zaden begonnen zelfs te ontkiemen en verstopte de uitgang. Het bakje is weggehaald, de zaden komen nu direct vanuit de silo op de voederplank. Het regenwater kan nu weglopen en het zaad zal minder nat blijven

Het bevroren Vogelhotel
De constructie houdt zich goed in de winter. De kwaliteit van de houten panelen valt me wel wat tegen. Misschien moet daar nog iets aan gedaan worden in de toekomst. De aanplant, aan de voet van het Vogelhotel, maakt momenteel een wat armzalige indruk. In het voorjaar moet blijken hoe zij de winter zijn doorgekomen. Toen ik tijdens de vorstperiode de ladder opklom om te controleren hoe het gesteld was met het water reservoir aanschouwde ik een prachtig wintertafereel. Ik heb daar een foto van gemaakt die ik u niet wil onthouden. Het water in witte bak is langzaam bevroren. Terwijl het oppervlakte bevroor druppelde er aan de onderkant water uit in het vogelbadje. Die druppels bevroren ook waardoor er een schitterende ijspegel ontstond. Een stalagmiet van ijs.

     
 
 
     
 

Nieuwtjes
Van 1 maart tot 1 april zal er een tentoonstelling te zien zijn in Florence zc Houthaghe over het Vogelhotel door Sonja van der Burg en ondergetekende. Er is een website gemaakt voor de Vogelhotels. Deze is te zien op http://www.vogelhotel.org

Het Vogelhotel is de winter goed doorgekomen en helemaal klaar voor het voorjaar!

Hans Eijkenboom, januari 2010

     
     
     
 

November 2009

Hieronder een tekst voor het blad Houthaghe-Nieuws waarin de vragen van de bewoners en personeel worden beantwoord.


Vogelhotel Houthaghe
Hartelijk dank voor de reacties via de invulstrook van het informatieblad over het Vogelhotel, die ik van u heb ontvangen. Het is fijn dat veel bewoners, personeel en omwonenden zich bij het Vogelhotel betrokken voelen. In dit stukje wil ik ingaan op uw vragen en opmerkingen.

Opmerking: Wij vinden het erg leuk en hopen dat er wat groen omheen gaat groeien en er veel meer van zulke vogelhotels komen.
Opmerking: Ik ben er heel blij mee, voor de vogels en voor mijzelf. Als het groen nu nog wat wil meewerken dan wordt het nog een vogelparadijsje.
Antwoord: Het is de bedoeling dat het Vogelhotel geheel begroeid raakt met snelgroeiende planten. Aan de binnenkant moet het dichtbegroeid raken, de buitenkant gedeeltelijk. Vogels zullen beschutting, voedsel en nestruimte kunnen vinden in het groen. De nestkasten zullen goed bereikbaar blijven. Het Vogelhotel zal er mooier en natuurlijker uit gaan zien.

Vraag: Overigens ben ik benieuwd wat een bioloog of ornitholoog opmerkt over het ’paradijselijk’ verblijf beschreven in “doel van het Vogelhotel”.
Antwoord: Nadat ik het plan had opgevat om de stam van een omgehakte populier weer in de grond te zetten en daarin zoveel mogelijk natuur terug te brengen door er nestkasten in te hangen (Vogelhotel Elise) heb ik contact gezocht met de Heer C. Heij, bioloog en o.a. specialist op het gebied van de huismus. Hij heeft mij geadviseerd over het soort nestkasten, en op welke hoogte en windrichting die aan de stam bevestigd kunnen worden Ook het idee van een voedselsilo en nestmateriaal komt van hem. Deze adviezen heb ik opgevolgd. Vogelhotel Houthaghe is gebaseerd op hetzelfde principe. Ook heb ik contact gehad met de Heer Hoogerhoud, ornitholoog en voorzitter van de Vogelbescherming Den Haag. Hij staat sympathiek tegenover het initiatief.

Vraag: Schrikken de kraaien/kauwtjes de kleinere vogels niet af? Ik zie nooit kleine vogeltjes.
Opmerking: ..maar (voorlopig) is het vogelhotel alleen een kraaiennest…Denk hierbij aan de vervuiling door hun uitwerpselen waarop niemand zit te wachten! Tip: zou het veranderen als er geen voer wordt gegeven?
Antwoord: Duiven en kauwen aten inderdaad van de voedselsilo (2 kilo per week!). Het voer in de silo was weliswaar afgeschermd door een hekwerkje. Maar doordat het hekwerk te dicht bij het voedsel bevestigd was, konden ook grotere vogels ervan eten. En door de aanwezigheid van de grotere vogels, bleven de kleinere weg. Ik heb dit nu aangepast. Voor kauwen, duiven, kraaien en meeuwen is er geen plaats in het Vogelhotel. De bedoeling is dat kleine vogels, zoals mezen en mussen, door het hekwerk heen gaan en zo bij het voer kunnen komen.

Vraag: Gaan vogels nestelen naast/onder/boven een ander nestkastje dat al bewoond is?Antwoord: Iedere vogel heeft zijn eigen territorium. In het Vogelhotel bevinden zich nestkasten voor verschillenden vogelsoorten. Welke vogels er gebruik van gaan maken, is niet van tevoren te zeggen. De natuur moet z’n gang gaan. In het Vogelhotel hangen twee mussenkasten met in totaal plaats voor zes paartjes. In theorie is het mogelijk dat er een kleine mussenpopulatie komt wonen. Omdat ik in de buurt geen mussen heb gezien, acht ik de kans hierop, helaas, niet zo groot. Het is mogelijk dat er bovenin het hotel, op bijvoorbeeld vijf meter hoogte, genesteld word en beneden in het struikgewas door een ander vogelpaartje. Ik heb wel eens gezien dat er tegelijkertijd genesteld werd door koolmeezen en pimpelmezen in een kleine tuin in niet ver uit elkaar gelegen nestkasten. Er is altijd voldoende voedsel, nestmateriaal en water waardoor (kleine) vogels hopelijk ook worden aangemoedigd om in de struiken en bomen in de buurt te gaan nestelen. Verder is het mogelijk, en zelfs gewenst, dat naast de vogels ook insecten, vlinders en vleermuizen gebruik zullen maken van het Vogelhotel. Door gebruik te maken van adviezen van specialisten zal worden geprobeerd het hotel optimaal te laten functioneren.

Vraag: Welk huisje voor welk vogeltje? Zou leuk zijn een bordje erbij.
Antwoord: Er komt nog een bordje bij het Vogelhotel. Of er bij ieder object afzonderlijk een tekst moet komen, weet ik nog niet. Het Vogelhotel bestaat momenteel uit: twee mussenkasten, een pimpel­mezenkast, een voedselsilo, een watersilo en een silo met nestmateriaal. De deken achter het gaas is ook bedoeld voor nestmateriaal. De blokken en blikken met gaten, bamboe en rietjes, zijn voor de insecten. De twee kastjes met gleuven zijn voor vlinders. De twee vreemde nestkasten bovenin zijn bestemd voor vleermuizen. Er zullen nog aanpassingen en aanvullingen volgen. Voor het voorjaar begint, wil ik nog wat objecten met nestmateriaal maken.

Vraag: Hoe werkt het afwateringssysteem? Wat gebeurt er als de witte emmer vol is?
Antwoord: Als het regent zal een deel van het regenwater via het dak in de witte emmer lopen. Er zal ook regenwater rechtstreeks in de emmer lopen. (het regenwater dat in de goot aan de andere kant van het dak loopt wordt naar binnen geleid voor het groen aldaar. Door het gat in het dak komt er ook regenwater aan de binnenzijde van het bouwwerk terecht) Het water loopt druppelsgewijs uit de emmer middels een druppelkraantje in een vogelbadje (een gebruikt schildersbakje). De bedoeling hiervan is dat het water zo langzaam uit de emmer druppelt dat ook nadat het al weer een tijd droog is, er nog steeds water aanwezig is. Als de emmer vol is loopt die gewoon over. Dit systeem is door mijzelf uitgedacht. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat ik e.e.a. nog zal moeten aanpassen.

Vraag: Mijnheer Eijkenboom hoe komt u aan zo’n toepasselijke naam?
Antwoord: Daar heb ik niets voor hoeven doen. Die heb ik gekregen (van mijn vader). Als ik bezig ben met het maken van Vogelhotels ben ik erg blij dat ik zo heet en bijvoorbeeld niet “Kraayenhof” (wel heel geschikt voor tangomuziek).

Hans Eijkenboom
November 2009

     
     
     
 
November 2009
De binnenkant van het hotel van onderaf gezien. Zichtbaar is het gat in het dak waardoor het regenwater naar binnen kan. Ook via de buis rechts onder het gat komt regenwater binnen dat wordt opgevangen door de dakgoot aan een zijde van het dak. De dakgoot aan de andere kant van het dak voert het water naar het reservoir.
     
     
     
 
November 2009
De binnenkant van het Vogelhotel van bovenaf gezien. De gehele binnenkant zal begroeid raken met klimplanten. Hiertoe zijn aangeplant: Hedera, clematis, bruidssluier en vlinderstruik. Het volume van het Vogelhotel zal voor het grootste gedeelte uit groen bestaan. Hierin zullen vogels en andere kleine dieren voedsel schuilplaats en nestruimte kunnen vinden.
     
     
     
 
November 2009
Nadat het dakje was geplaatst en de watersilo gemonteerd is dit filmpje gemaakt.
     
     
     
 
Oktober 2009
Duiven en kauwen eten uit de voedselsilo. De werking van het Vogelhotel wordt al doende uitgevonden. Omdat er weinig gegeten werd van de voedselsilo is er een kleiner hekje geplaatst, waardoor er een aanvliegplank ontstaat en de vogels dichter bij het voer kunnen komen. Het bleek dat duiven en kauwen (2 kilo in 1 week!) van de silo aten en de kleinere vogels wegbleven. Het oude rooster is weer teruggezet.
     
     
     
 
Oktober 2009
Dakje met dakgoot geplaatst. Verbonden met de dakgoot aan de noord-oostzijde van het bouwwerk is een waterreservoir. Aan de onderkant van het reservoir druppeld het water via een druppelkraantje in een vogelbad. Het vogelbad is gemaakt van een oud verfbakje, zeer geschikt door ribbelige ondergrond en een diep en ondiep gedeelte.
     
     
     
 

Oktober 2009
Om bewoners, personeel en omwonende op de hoogte te brengen van het hoe en waarom van het Vogelhotel en om ze uit te nodigen vragen te stellen is onderstaande tekst verspreid.


Gefeliciteerd, u heeft een Vogelhotel in uw tuin!

Werkzaamheden
Onlangs is er voor uw deur een begin gemaakt met de bouw van een Vogelhotel.
Het bouwwerk begint nu al aardig vorm te krijgen.
Sommige vogels hebben het al ontdekt en eten uit de voedselsilo (het restaurant) en inspecteren de nestkasten (de kamers).
Ik denk dat er in het voorjaar echt in genesteld zal gaan worden.

Doel van het Vogelhotel
Het hotel moet onderdak gaan bieden voor verschillende soorten vogels. Vleermuizen kunnen er overnachten. Vlinders kunnen er hun intrek nemen. En nuttige insecten kunnen hun larven grootbrengen. Er zal ook aanbod zijn van voedsel, nestmateriaal en water.

Het vogelhotel is nog niet af.
Er komt nog een dakje op en het moet helemaal begroeid raken met verschillende snelgroeiende planten zoals klimop en vlinderstruik. Omdat er nog niet veel vogelhotels bestaan, volgens mij ben ik de uitvinder ervan, is de bouw en zijn de resultaten ervan voor een deel een verassing.

Toekomst
Zelf ben ik erg nieuwsgierig hoe het hotel gaat werken wat betreft de voorziening van water en het aanbod van nestmateriaal. Ik ben ook erg nieuwsgierig naar uw observaties.

Vorm en thema
Het vogelhotel is zowel een kunstwerk als een object dat natuurbehoud en natuur educatie tot doel heeft. In de uitwerking hiervan word ik door deskundigen op het gebied van de biologie, ornithologie en natuurbehoud geadviseerd..
Het thema van het Vogelhotel is natuurlijkheid en eenvoud.. Daarom vind ik het belangrijk dat het bouwwerk een simpele constructie is gemaakt van (gebruikt) hout en dat een belangrijk deel van het bouwsel zal gaan bestaan uit natuurlijke begroeiing.
Vandaar de open constructie het ongeverfde hout en de aanplant.
Ik denk dat het vogelhotel de komende jaren iedere dag iets mooier zal worden.

Vragen en opmerkingen
Als u nog vragen en/of opmerkingen heeft over het Vogelhotel kunt u deze op het strookje hieronder opschrijven en inleveren bij de receptie. In de volgende uitgave van Houthaghe Nieuws worden deze beantwoord.

Veel plezier met het Vogelhotel,
Hans Eijkenboom

Hierlangs afknippen
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mijn vraag/ opmerking over het Vogelhotel:
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
Mijn naam en huisnummer:

     
     
     
 
Oktober 2009
Er hangen twee verschillende vlinderkasten in het hotel. Op de foto het maken van een kast met verschillende compartimenten.
     
     
     
 

September 2009
Om de verbinding te maken tussen twee tussenschotten in het Vogelhotel is er een verticale langwerpige vorm nodig. Hier het bouwen van een bijenblok in die vorm.

     
     
     
 

September 2009
Het maken van een silo voor nestmateriaal. Hierin komt materiaal voor het bouwen van nesten. Het rooster moet ervoor gaan zorgen dat alleen kleine vogels, zoals mezen, er bij kunnen.

     
     
     
 

September 2009
Het bouwen van het Vogelhotel (foto Peter Buijs) Hier worden de tussenschotten geplaatst en de eerste nestkasten gemonteerd. Het frame is gebouwd door de technische dienst van Florence zc Houthaghe. De vier palen staan in beton ongeveer 1,5 meter in de grond. De constructie is bijna 6 meter hoog.

Nadat het frame geplaatst is door de technische dienst van Houthaghe worden de schotten geplaatst en een deel van de nestkasten opgehangen.

     
     
     
 
September 2009
Het lijmen van bamboe stokjes in een houten kastje (onderste foto) en het insectenblok gemonteerd op het Vogelhotel (foto boven).
   
 
     
     
     
 
September 2009
Het lijmen van plankjes underlayment voor een insectenblok (onderste foto) en, een maand later het resultaat in het Vogelhotel.
     
 
 
     
     
     
 
Het zagen van groeven in de aanvliegplank van een vleermuiskast.
     
     
       

 

Vogelhotel © 2016